00:00 - 03. mars 2017

De Vibe, hardkokt

Det er sannelig litt av noen typer som opptrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Se nå bare på Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer.

Tidligere politimann: Morgenbladets redaktør beskrev Benedict de Vibe anno 1978 slik: Han «så ut som han var lånt ut fra en lokal politistasjon på Montmartre.»

– Med ett unntak har jeg ingen sosial omgang hverken med advokater, forsvarere eller dommere.

– Nå ble vi jo spent på unntaket, men først: Forsvarerens rolle er aktverdig, men din jobb som Cappelens forsvarer er litt snål. Han har jo tilstått alt, og mer til?

– Husk at 90 til 95 prosent av dem som blir tiltalt, blir funnet skyldig. Dermed er det en vel så viktig del av jobben til en forsvarer å investere et betydelig arbeid i hvilken straff vedkommende skal få.

Annonse