00:00 - 03. mars 2017

21 prosent oksygen, takk

Oksygen spiller hovedrollen i fortellingen om livets utvikling.

Variasjoner: Tidligere tiders atmosfære er notorisk vanskelig å rekonstruere, men nå har forskere laget en ny modell for variasjonen i oksygeninnhold over tid. Foto: Christian Skrein / Imagno/Getty Images

For tre milliarder år siden begynte cyanobakterier (blågrønnbakterier) å lage oksygen via fotosyntesen. Likevel steg ikke oksygeninnholdet nevneverdig før for 2,5 milliarder år siden. Denne hendelsen, kjent som «Great Oxidation Event» (GOE) markerer et av jordens største vendepunkter. Blant konsekvensene var at metan i luften ble oksidert til CO2, og at jern oppløst i havvannet sank til bunns som rust. Først to milliarder år etter GOE fikk atmosfæren tilnærmet like mye oksygen som i dag. Nå har to nye studier tatt for seg både GOE og hvorfor det tok så lang tid for oksygen å bygges opp i atmosfæren – til tross for fotosyntesen.

Den ene artikkelen er skrevet av Jon M. Husson og Shanan E. Peters i tidsskriftet Earth and Planetary Science Letters. De har laget en ny modell for variasjonen i oksygeninnhold over tid. Tidligere tiders atmosfære er notorisk vanskelig å rekonstruere. Husson og ­Peters har brukt en tilnærming der de har studert innholdet av organisk ­materiale i skifer.

Annonse