10:32 - 19. februar 2017

Mye står på spill i Nederland

Det er gode grunner til å skrive kritisk om fengselet i Nederland, mener tillitsvalgte i Norge.

Interiør fra fengselet i Nederland. Norsk fengsels- og friomsorgsforbund mener det er all grunn til å sette søkelys på problemene som oppstår når vi eksporterer kriminalomsorg til et annet land.
Annonse