Annonse
10:32 - 19. februar 2017

Mye står på spill i Nederland

Det er gode grunner til å skrive kritisk om fengselet i Nederland, mener tillitsvalgte i Norge.

Interiør fra fengselet i Nederland. Norsk fengsels- og friomsorgsforbund mener det er all grunn til å sette søkelys på problemene som oppstår når vi eksporterer kriminalomsorg til et annet land.
Annonse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) tok i et innlegg 3. februar kraftig til motmæle mot Morgenbladets reportasje fra Norgerhaven fengsel i Nederland. KDI mener reportasjen tegner et feilaktig bilde av forholdene i fengselet. De mener det ikke er dekning for å si at det er omfattende problemer med narkosmugling, hjemmebrenning og mangel på kontroll i det norske prestisjefengselet.

Rita Bråten i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) sier hun forstår kriminalomsorgsdirektoratets behov for å forsvare seg, men mener det er all grunn til å sette søkelys på problemene som oppstår når vi eksporterer kriminalomsorg til et annet land.

– Grunnen til at det florerte med stoff og at man ikke avdekket det med en gang, kan ha med kultur å gjøre. Tilgangen på stoff er en helt annen i Norge enn i Nederland. Vi har ikke blant annet ikke hasjkafeer i Norge.

Annonse