00:00 - 24. februar 2017

Mørke tall

Påfallende mange gutter i Finnmark dropper ut av videregående skole.

Står på: Samiske kvinner studerer lenger og mer enn andre nordnorske kvinner. Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTB Scanpix

– Hvorfor har du studert ungdommer i Nord-Norge?

– Det er spesielt i nord, vi har et enormt høyt frafall i videregående skole i Finnmark fylke. Vi har mange kontekster. Ti prosent av befolkningen definerer seg som samer, og en relativt høy andel av befolkningen er læstadianere (kristen menighet journ. anm.) eller har læstadiansk tilhørighet. Nord-Norge er også landsdelen med dårligst levekår. De har flest uten høyere utdanning, flest uten arbeid, flest som er uføre, flest som mottar økonomisk sosialhjelp. I min studie har jeg fulgt de samme ungdommene fra de er 15 til 23 år, med spørreskjemaer og registerdata.

– Er det helt mørkt i nord?

Annonse