00:00 - 24. februar 2017

Metropolene kommer

De største byene vil vokse frem som metropoler, tror professor Ole T. Berg.

Storby: Metropol kommer av gresk «meter», som betyr mor, og «polis», som betyr by; i det gamle Hellas «moderby for koloni».

– Den store trenden er metropolisering. Vi får store byer, og alt knytter seg til disse, sier Ole T. Berg, professor i helseledelse og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Et flertall på Stortinget gikk denne uken inn for å redusere antallet kommuner i Norge fra 426 til 358.

Onsdag ble det kjent at Stortinget også vil slanke Norge fra 19 fylker til ti eller elleve regioner.

Annonse