00:00 - 17. februar 2017

Forskjellsbehandling i Forskningsrådet

Historien om hva som skjedde da forskere sendte samme søknad til to ulike adresser i Forskningsrådet.

I april i fjor var de endelig ferdige. Ger Wackers og Rolf Andreas Markussen, begge forskere på helsepolitikk ved Universitetet i Tromsø (UiT), hadde jobbet med en søknad til Norges forskningsråd (NFR) på deltid i et halvt års tid – det var e-poster til inn- og utland, møter og nettverksbygging, faglige forberedelser. De var fornøyde da fikk den anerkjente idéhistorikeren og helseforskeren Eivind Engebretsen fra Oslo med seg på laget.

De siste to månedene jobbet de intenst. Da de omsider lastet søknaden, med tittelen «Reframing Public Health Intervention Studies», opp til forskningsprogrammet Bedrehelse i Norges forskningsråd, var det med håp om endelig å lykkes. Bedrehelse – som er kort for «Bedre helse og livskvalitet» – er en storsatsning, betalt av Helsedepartementet, som årlig deler ut 93 millioner kroner til forskning som fremmer helse og trivsel i befolkningen. Kongstanken i UiT-forskernes prosjekt var å ta i bruk teorier og kvalitative metoder fra samfunnsvitenskap og humanistiske fag til å belyse hvordan helseforskning og helsepolitikk også er kraftige kontroll- og styringsverktøy.

De visste de hadde laget en litt utypisk søknad til et program som for en stor del handler om å avdekke årsaker til sykdom og å undersøke i hvilken grad forebyggende tiltak og behandlingsopplegg faktisk virker, men prosjektet var faglig ambisiøst og samfunnsrelevansen var tydelig, syntes søkerne selv. De antok det også var rom for samfunnskritisk forskning.

Annonse