00:00 - 03. februar 2017

Et helt spesielt forhold

Å tre ut av EU skulle få det «globale Storbritannia» til å gjenoppstå. Men kurtiseringen av gamle allierte har ikke gått helt som planlagt.

Fast håndgrep: Britenes statsminister Theresa May var første regjeringssjef som besøkte president Donald Trump. Foto: Christopher Furlong / Getty Images

Storbritannia forlater det som er klodens mest dyptgående internasjonale samarbeid, og bør helst ha et alternativ å gå til. For strategene bak brexit er alternativet tydelig nok. Det mytiske fellesskapet av engelsktalende land skal gjenoppstå og ta form som handelsnettverk og strategisk ryggdekning for britene.

Det virker pussig å erklære Australia, New Zealand, Canada og USA som sine nærmeste venner. Men imperiets historie er hva som underbygger Storbritannias jakt på allierte. Blant britenes gamle kolonier finnes mange land som fortsatt er medlem av Samveldet, imperiets moderne etterlevning.

I nyere historie er ingen partner viktigere for Storbritannia enn USA. Det spesielle forholdet ble konsolidert gjennom det tyvende århundret. Briter og amerikanere – gjerne i den rekkefølgen, sett fra London – la ned verdisettet som gikk seirende ut av den kalde krigen. Det var tuftet på frie valg, internasjonal handel og liberalt demokrati. Og om kjærligheten i forholdet har variert underveis, har strukturene stått stødig. Politisk, økonomisk, kulturelt og militært står Storbritannia USA nærmere enn hva noe annet europeisk land kan skilte med.

Annonse