00:00 - 24. februar 2017

Er menneskerettigheter historie?

Det er grunn til å frykte for menneskerettighetenes politiske fremtid, uansett hvordan man vil forankre eller forklare dem.

Yarmouk: «Menneskehetens inhumanitet har et nytt ord», skrev FN om flyktningleiren Yarmouk utenfor Damaskus i januar 2014. Da hadde 18 000 flyktninger vært innesperret et år uten hjelp. Foto: UNRWA / Getty Images

Hvor selvinnlysende er menneskerettighetene? Stefan-Ludwig Hoffmann ved universitetet i Berkeley er spesialist på demokrati- og menneskerettighetshistorie. I en provokativ artikkel som ble publisert for få måneder siden i tidsskriftet Past and Present, kritiserer han sin egen stand for å være «våre politiske og moralske overbevisningers balsamører». Han tar særlig oppgjør med forskere som han mener har brukt historien til å finne dype forankringspunkter for menneskerettighetsidealene – som først og fremst har triumfert i de globaliserte medienes og den liberale, internasjonale ordens tidsalder fra og med 1990-tallet.

Hoffmann løfter frem historikeren Lynn Hunt, som har arbeidet med menneskerettighetens lange og dype historie. Hunt forklarer menneskerettighetstenkningens oppkomst på 1760-tallet med etableringen av et nytt emosjonelt regime, knyttet til blant annet en utbredt romanlesing som øvet til empati med vilt fremmede mennesker og deres lidelser. Ifølge Hunt var det dette som dannet grunnlaget for det nye menneskerettslige paradigmet som gradvis har utfoldet sitt humanitære potensial fra den franske revolusjon og frem til i dag, hvor det er blitt en selvinnlysende og nærmest naturlig del av vårt emosjonelt baserte normverk.

Annonse