00:00 - 03. februar 2017

Drittvær over hele linja

Gjermund Cappelen gir unikt utsyn over norsk hasjhistorie. Den berører mange. Det er jo store kvanta som har «rislet nedover», som Cappelen uttrykte det. 

– Barnebarna er 18 nå, forteller den gamle mannen. Han er «helsearbeideren» i medienes rettsreferater, altså «Kameraten», som han lå lagret som på Cappelens telefon, eller «Rykkin», som han også ble kalt.

Vi har altså forlatt Cappelen og Jensen-saken i Oslo tinghus. Rett og slett fordi jeg fikk nok av hele Cappelen etter tre dagers preik og spaserte et kvartal nordover, til Borgarting lagmannsrett, hvor «gutta» sitter på tiltalebenken i sin ankesak. Alle «gutta» er ikke her, bare fire av de fem, for den viktigste, Rørleggeren, «Legger’n»,  var der kun første dagen, og da satt han ifølge Aftenpostens referent med en sekk over hodet og skalv. Han sier han er syk.

Men altså, Brusselgeren er her, og Øst – også kjent som Karateeksperten – og Hedmarkingen, han som på cappelensk kalles Landcruiser. De sitter i det som kalles oppbevaringssaken, der de sammen med Cappelen ble dømt i tingretten etter «mafiaparagrafen». Helsearbeideren fortsetter:

Annonse