00:00 - 17. februar 2017

Bak mediesirkuset

Den globale oppvarmingen siden 1998 har vært undervurdert.

Klimaprotester: I 1998 gjorde temperaturen et hopp oppover, på grunn av Stillehavsfenomenet El Niño. Det førte til demonstrasjoner over hele verden. Her fra klimakonferansen i Haag, Nederland i 2000. Foto: Michel Porro / Getty images

I juni 2015 offentliggjorde amerikanske forskere en forbedret måling av temperaturen ved jordoverflaten. Slikt blir det bråk av. For selv om endringen i de justerte målingene knapt er synlig når du legger dem oppå de gamle, dyttet de bunnen ut av et av favorittargumentene til verdens gjenværende klimaskeptikere: At global oppvarming tok en «pause» etter 1998.

Nå har en uavhengig gruppe forskere, ledet av Zeke Hausfather ved Berkeley-universitetet, gått gjennom endringene og kommet til samme konklusjon. Oppvarmingen har vært undervurdert. Den såkalte «pausen», som også klimaforskere har diskutert og analysert i lange tider, eksisterte ikke. Og mediestormen til tross – her ser vi et eksempel på at klimaforskere gjør det de skal: å stadig forbedre målingene sine, etter hvert som ny informasjon kommer til.

Annonse