Annonse

Annonse

00:00 - 06. januar 2017

Politikken virker

Høyre og Frp lykkes i regjering, skattekuttene gir utslag i statistikken! Det kan vi se ut av lesning – langt på overtid – av OECDs statistikk over medlemslandenes skatteinntekter som andel av bruttonasjonalprodukt. Norges andel var i 2015 på 38,1 prosent, ned fra 39,9 prosent i 2013, da Erna Solberg overtok regjeringsroret. Danmarks skatt som BNP-andel var til sammenligning 46,6 prosent. Om dette er positivt eller negativt for Norge eller Danmark? Aner ikke.

Annonse