00:00 - 27. januar 2017

Hva skal vi gjøre med SSB?

Hvem skal styre hva Statistisk sentralbyrå skal forske på: vitenskapelige tidsskrifter eller Finansdepartementet?

Folkeforskning: SSB forsker med store, tunge økonomimodeller som blant annet beregner aldring og pensjon. Her øver en gruppe eldre kvinner på oppvisningsturn i Bergen. Foto: Paul Sigve Amundsen / Samfoto / NTB Scanpix

En fersk rapport om hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) skal drives i fremtiden er på kollisjonskurs med Finansdepartementet, som betaler for byrået. Uenigheten dreier seg om alt fra hva byrået skal forske på, til hva som skal være suksesskriteriene for forskningen. Vi har snakket med SSBs egne forskere.

Vil kutte forskere. Statistisk sentralbyrå er det klart største samfunnsøkonomiske forskningsmiljøet i Norge, med omkring 80 faglige stillinger. Byrået beregner alt fra langtidskostnaden av flyktninger til hvordan klimautslipp skal skattlegges, og preger slik også samfunnsdebatten.

Annonse