Annonse
00:00 - 20. januar 2017

Hurra for undervisningsløft!

Annonse

Ambisjonen for stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som legges frem i neste uke, er ifølge statsminister Erna Solberg å legge rammene for «at det å bli en fremragende underviser like godt kan være drømmen til en ung stipendiat, som det å bli en fremragende forsker». Det er undervisningen som skal løftes denne gangen, og hurra for det!

Meldingen vitner om at departementet har lyttet til nødropene fra studenter og ansatte i sektoren. Undervisning er ikke blitt prioritert på samme måte som forskning ved landets høyere utdanningsinstitusjoner. Forskning og vitenskapelig publisering er det som har utløst penger og prestisje. Statiske kulepunkt-presentasjoner i overfylte auditorier har vært en del av studiehverdagen etter «kvalitetsreformen» ved inngangen til årtusenet. Men nå ligger alt til rette for et kvalitetsløft i sektoren, sier både statsministeren og statsråden.

Meritteringsordninger for gode undervisere, fagfellevurdering av undervisning og etableringen av en nasjonal konkurransearena for god undervisning etter mønster av de som finnes for forskning, er blant de konkrete virkemidlene som nevnes. Ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø, er man allerede godt i gang, blant annet med å innføre muligheter for opprykk og høyere lønn for akademikere som kan dokumentere god undervisning. Men hva er god undervisning? Hvordan måle læringseffekt?

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse