00:01 - 13. januar 2017

Boken som gjorde Foucault til ikon

Michel Foucault oppnådde ikonisk status fordi han ikke etablerte en ny filosofisk skole.

Orden på ting: Michel Foucaults navn og bilde gir umiddelbare assosiasjoner til radikal intellektualisme, skriver Ellen Krefting.Foto: Francoise VIARD / Gamma-Rapho / Getty Images

Øverst på en Google-basert liste over de mest siterte forskerne i historien, uansett fagfelt, står Michel Foucault (1926–1984). I dag er han kanskje mest kjent for studiene av galskap, fengselsvesen og seksualitet. Men det var utgivelsen av Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (norsk utgave: Tingenes orden. En arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket) som i 1966 plasserte ham i den intellektuelle elitedivisjonen.

Den innfløkte historiske studien ble en bestselger. Tingenes orden undersøker de fundamentale bruddene som har funnet sted i vestlig tenkemåte fra renessansen til vår egen tid, med et særlig fokus på hvordan «vitenskapene om mennesket» – slik som biologi, økonomi og filologi – brått oppsto på slutten av 1700-tallet.

 

Annonse