00:01 - 13. januar 2017

Aslak Bonde om Aps oljekompromiss

Aps oljekompromiss viser at parti­ledelsen frykter anklagene om at Støre er en svak og svadafylt leder, skriver Aslak Bonde.

Arbeiderpartiets sentralstyre vedtok mandag et kompromiss i det betente spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I partiprogrammet for neste stortingsperiode skal det stå at de nordligste delene av dette området skal få ligge i ro og at det bør opprettes et petroleumsfritt område i Vestfjorden og fem mil ut fra land. Samtidig skal det foretas en konsekvensutredning i området sør for Lofoten.

 

Ungdommen i AUF synes kompromisset er altfor oljevennlig – nesten halvparten av de beregnede ressursene ligger i det sørlige området som nå åpnes, og AUF føler seg ikke særlig beroliget av at det i første omgang bare er en konsekvensutredning som skal tillates. Det er nødvendig med et nytt Ap-landsmøte for å gi endelig klarsignal for olje- og gassutvinning, men de fleste i miljøbevegelsen regner med at det bare er en formalitet, fordi de tror at konsekvensutredningen blir lagt opp og tolket i ­favør av oljeindustrien.

Annonse