00:01 - 02. desember 2016

Svampebob kjøtteter

Dypt nede i Norskehavet lever rovsvampen. Den fanger andre dyr, omslutter dem og fortærer dem.

– Kjøttetende svamper, altså. Hvor finnes de?

– Svamper finner man overalt i havet. De kjøttetende svampende finner du hovedsakelig på dypt vann. Jo dypere, jo flere. De finnes i Norskehavet, til og med inne i fjordene.

– Hvordan ser rovsvampene ut?

Annonse