00:01 - 02. desember 2016

Svampebob kjøtteter

Dypt nede i Norskehavet lever rovsvampen. Den fanger andre dyr, omslutter dem og fortærer dem.

Annonse