00:01 - 02. desember 2016

Mælands teorem

Det du ikke vet, har du bare godt av.

Næringsminister Monica Mæland stoppet denne uken en app, utviklet av Forbrukerrådet, som la opp til sammenligning av priser på dagligvarebutikker. Begrunnelsen er «hensyn til forbrukerne».

Det ryktes at komiteen som deler ut den såkalte nobelprisen i økonomi har lagt merke til denne revolusjonerende teorien. Helt siden økonomifagets barndom er det blitt antatt at mer konkurranse er bra for kjøperne. I den utopiske situasjonen med perfekt informasjon og ingen transaksjonskostnader, vil ingen da få solgt varer over markedspris.

Den alternative hypotesen, Mælands teorem, slår fast at det er bra for forbrukeren å betale mer enn markedspris, såfremt han ikke vet det selv. Den stiller dermed spørsmål ved den grunnleggende fordommen at en kjøper vil betale så lite som mulig. Kanskje han innerst inne har lyst å donere litt til butikkeieren, bare at han ikke vet det selv? Eller er det egentlig sånn at kjøpmannen har mer bruk for pengene enn han som kjøper varene, og hvilken rett har da Forbrukerrådet til å ta kjøperens side?

Annonse