00:00 - 09. desember 2016

En klisjé uten innhold

Erlend Baldersheim var supereleven som ble superstudenten, og som nå begynner hos Regjeringsadvokaten.

– Når du sitter i juleselskap og skal fortelle en svoger, som slett ikke er jurist, hva du har tatt doktorgraden på, hva forklarer du ham da?

– Alle har umiddelbare intuisjoner knyttet til begrepet om eiendomsrett: om hva det betyr å eie sitt hus eller sin sykkel, om hva det betyr å bli eier av nye ting, om hva det betyr det å kvitte seg med eiendomsrett til brukte ting. Jeg har forsket spesielt på de mer presise, teoretiske oppfatningene av disse intuisjonene: hva rettsvitenskapen legger i disse begrepene. Jeg har konsentrert meg om et sett med oppfatninger i den skandinaviske rettsvitenskapen som har vært rådende i lang tid.

– Jeg har aldri sett ordet tingsretten før. Og langt mindre «tingsrettens ontologi», som er avhandlingens tittel.

Annonse