00:00 - 09. desember 2016

Aslak Bonde om Frps nyparlamentarisme og dab

Erna Solberg lar Fremskrittspartiet løpe fra regjeringsansvar, og påtar seg dermed selv et stort ansvar, skriver Aslak Bonde.

Erna Solberg kan forlange lydighet. Arkivfoto: Ellen Lande Gossner

Dagen etter at stortingsflertallet sa ja til det hardt tilkjempede statsbudsjettet, dukket det opp en ny liten krisesak for regjeringen. Arbeiderpartiet satte foten ned for Fremskrittspartiets dobbeltkommunikasjon om innføring av dab-radio. Frp i regjering er for å skru av FM-senderne, slik at folk tvinges over på dab- eller internett-radio, mens Frp i Stortinget er i mot.

Slik har situasjonen vært i mange år. Det spesielle denne uken var at Frp ikke nøyde seg med å snakke i generelle ordelag, men at partiet fremmet et forslag i Stortinget og argumenterte med at beredskapen vil bli svekket som følge av at viktige meldinger om vær og ulykker ikke når folket. Arbeiderpartiet, og flere andre fra opposisjonen, stilte spørsmål om Frp-representantene hadde fått underhåndsinformasjon fra partifelle og beredskapsminister Anders Anundsen. Debatten ble utsatt i siste liten, og ikke mindre enn tre ansvarlige Frp-statsråder ble innkalt til møtet dagen etter.

Annonse