00:00 - 25. november 2016

Virkeligheten vi ikke vil vite av

Historien i Vigdis Hjorths roman Arv og miljø er virkelig for altfor mange. Marianne Lind ved Støttesenter mot Incest har i løpet av tretti år kun én gang opplevd at overgriperen kom barnet i møte og sa unnskyld.

Siden midten av september har Vigdis Hjorths roman Arv og miljø stått i sentrum for en omfattende debatt. Det som begynte med spørsmålet om hvorvidt Hjorth i romanen egentlig forteller sin personlige historie – og gjennom fortellingen om den incestutsatte hovedpersonen Bergljot dermed indirekte anklager sin egen far for å ha forgrepet seg på henne – har utviklet seg til et større ordskifte om den såkalte virkelighetslitteraturen.

Et moment som har havnet i bakgrunnen i debatten, er at det finnes tusenvis av personer rundt omkring i Norge som kunne stått modell for Hjorths romankarakter Bergljot. Overgrepene som nå er avdekket i Bergen, den såkalte «Dark Room-saken», er del av et skremmende stort bilde: I rapporten Vold og voldtekt i Norge (2014), som er basert på en landsomfattende intervjuundersøkelse, oppgir 4,8 prosent av de spurte kvinnene, altså nesten én av tyve, å ha blitt voldtatt før fylte 18 år. For menn dreier det seg om én av hundre. En vitenskapelig artikkel publisert i 2012 fant at 11,4 prosent av de spurte kvinnene og 0,9 prosent av mennene hadde opplevd «uønsket seksuell omgang» før fylte 16 år. Felles for overgriperne er at de i all hovedsak er menn (selv om det er grunn til å tro at det er mørketall for kvinnelige overgripere).

Uavhengig av om Arv og miljø er «virkelighetslitteratur» eller ikke, berører romanen altså et fenomen som er altfor virkelig for altfor mange. Med den innsikten i mente bretter vi pleddet pent sammen, putter tekoppen i oppvaskmaskinen og forlater den trygge lesekroken med spørsmålet: Kan vi bruke Arv og miljø til å lære noe om incest og overgrep mot barn mer generelt?

Annonse