Annonse
00:00 - 25. november 2016

Hjelp til hjelperne

Mindfulness-kurs kan hjelpe medisin- og psykologistudenter til bedre stresshåndtering.

Annonse

– Hva går mindfulness går ut på?

– Mindfulness – på norsk oppmerksomt nærvær – er en allmennmenneskelig evne som kan styrkes gjennom øvelse, for eksempel gjennom oppmerksomhetstrening eller meditasjon. I vestlig psykologi defineres mindfulness typisk som oppmerksomhet på subjektiv erfaring fra øyeblikk til øyeblikk, med en holdning av aksept, åpenhet og ikke-dømming. Øving i mindfulness antas å fremme affekttoleranse og et meta-perspektiv på vårt mentale liv, det vil si at vi observerer tanker, følelser og kroppsfornemmelser uten å bli helt oppslukt av dem.

– Hvilke langtidseffekter kan mennesker få ved å praktisere mindfulness?

Annonse