00:00 - 11. november 2016

– Et praktisk spørsmål

Statssekretær Ove Vanebo mener det er vanskelig å se for seg at et stort byfengsel kan opprettholdes.

– Det er en høy markedspris, og dette var det mest praktiske ut fra kostnader. Vi får nye plasser innen rimelig tid og slipper at innsatte utsettes for helsefarlige forhold, sier Ove Vanebo, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hvorfor er det ikke blitt gjort noe med vedlikeholdsetterslepet?

– Det har vært manglende politisk prioritering over flere tiår. Dette er et fenomen ikke bare i kriminalomsorgen. Nye bygg gir stor politisk gevinst og får symboltung effekt, mens det å vedlikeholde kommer i annen rekke.

Hvordan vurderer du verdien av å ha fengselet i bybildet?

– Vi har ikke sterke meninger der. Det er først og fremst et praktisk spørsmål og et behov som har tvunget seg frem. Hvis det var rimelige tomter lett tilgjengelig i Oslo, kunne det vært aktuelt. Det var ikke enkelt å ta beslutningen om å gjøre noe med avdeling A.

Hva med hensynet til reintegrering, når det gjelder å sone langt unna byen du er fra, og familien?

– Det kan ha noe virkning. Men at vi kan fylle fengselsoppholdet med innhold er mer tungtveiende enn geografisk plassering. Å ha mer skreddersydde opplegg med ulike arbeidsoppgaver og utdanningstilbud er et satsningsområde for oss. Konklusjonen er at folk læres opp til å leve et mer normalt liv. Det har gunstig effekt, sier Vanebo.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse