00:00 - 04. november 2016

Den feilslåtte grensemuren

Strengere kontroll på grensen mellom USA og Mexico virker mot sin hensikt.

Grenseproblem: Grensegjerdet mellom USA og Mexico i California har ett stort problem i tillegg til at det ikke klarer å holde imigranter ute: Sanddynene blir så høye at mennesker lett kan gå rett over gjerdet hvis ikke sanden blir fjernet. Foto: John Moore/Getty Images

Grensekontroll er et høyaktuelt tema om dagen. På begge sider av Atlanteren blir migranter møtt med strengere grensekontroll og fysiske barrierer. Donald Trump lover å bygge en 1600 km lang «ugjennomtrengelig, fysisk, høy, mektig, vakker» mur langs grensen til Mexico, mens vi i Norge bygger et 200 meter langt gjerde mot Russland ved Storskog.

Hva er så effekten av å forsterke grensekontrollen, spør den anerkjente migrasjonsforskeren Douglas Massey og kollegaer, i artikkelen Why border enforcement backfired. Konklusjonen er at grensekontrollen på grensen mellom USA og Mexico ikke bare har mislyktes i å redusere udokumentert migrasjon til USA, den virker mot sin hensikt. Antallet udokumenterte innvandrere økte fra 3 millioner i 1986 til 12 millioner i 2008. I samme periode var det en femdobling i antall grensevakter og en tjuedobling i bevilgninger til grensekontroll. Før grensekontrollen satte inn for fullt, var migrasjonen preget av mannlige arbeidere som dro frem og tilbake mellom Mexico og statene nærmest grensen. Migrasjonen var i all hovedsak drevet av etterspørselen etter billig arbeidskraft i USA. Nå består den udokumenterte populasjonen i USA av familier som har etablert seg over hele landet.

 

Annonse