00:00 - 04. november 2016

Bystatenes opprinnelse

Dataprogram avdekker hvordan antikkens bystater oppsto.

– Greske bystater har vi hørt om, men hva er GIS?

– Det er et dataprogram, som gjør det mulig å se hvordan et politisk rom utvikler seg over tid i samspill mellom økonomi og landskap. Det er et genialt verktøy når du vil modellere og sammenligne stater og vekst. Jeg brukte det i utarbeidingen av et geopolitisk kart over kystområdene i det vestlige Lilleasia, og fant at statene i Jonia var mye større og mer komplekse enn i naboregionene. Det er første gang en slik analyse har blitt gjort. Resultatene koblet jeg opp mot skriftlige kilder.

– De greske bystatene forbinder vi gjerne med de første demokratier. Du har forsket på hvordan disse bystatene oppsto. Skjedde dette på en annen måte enn med bystater andre steder?

Annonse