20:00 - 01. september 2016

Kampen mot resistensen

For første gang vet vi at en pasient på et norsk sykehus har omkommet på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Professor Dag Berild har advart mot dette i 20 år.

Motstandsmann: Professor Dag Berild har jobbet mot antibiotikaresistens i tyve år. Han mener vi i Norge burde halvere antibiotikabruken.

– Denne uken fikk vi for første gang vite om et norsk dødsfall på grunn av antibiotikaresistens. Dag Berild, overlege og professor ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo unviersitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akerhus, hva skjedde?

– En 40 år gammel kvinne fikk brannskader i Pakistan (bakgrunnen for hendelsen er fortsatt ikke avklart, red. anm.), og ble overflyttet til Haukeland universitetssykehus i Bergen: Hun hadde med seg mange multiresistente bakterier, som det overhodet ikke fantes antibiotika for. Så hun døde av en blodforgiftning det var umulig å behandle. Hendelsen er meget godt beskrevet i en artikkel skrevet av legen på Haukeland.

– Når skal du og jeg bli redde for den typen resistente bakterier denne kvinnen døde av?

Annonse