00:00 - 16. september 2016

Føydalherren Facebook

Krangelen mellom Facebook og Norge er et eksempel på at vi er på vei inn i en ny og føydal tidsalder. Nasjonene må ta tilbake sin teknologiske suverenitet, skriver Evgeny Morozov.

Krangelen mellom Facebook og Norge peker på noen urovekkende spørsmål – om ytringsfrihet, hvor dårlige «redaktører» medienes nye portvoktere er, og mangelen på klare prinsipper i det noen teknologientusiaster kaller den «offentlige sfærens nettverk».

Alt dette er viktige saker, men vi bør ikke glemme et langt farligere problem som synliggjøres av denne konflikten: Nasjonalstatenes stadig minkende evne til å kunne ivareta et minimum av teknologisk suverenitet – den egne formen for suverenitet som er helt nødvendig for at ikke andre typer suverenitet, enten de er økonomiske eller politiske, blir tappet for mening.

 

Annonse