00:00 - 26. august 2016

— Vil ikke selge arvesølvet!

Dette er Nikolai Astrups eget forslag til overskrift. Så får vi vurdere om den holder vann når han har forklart hva Høyre egentlig vil med vårt kjære Statkraft.

Fjernstyrt: Solbergfoss i Askim eies av Statkraft sammen med selskapet E-Co, som er den gjenværende del av gamle Oslo Lysverker og fortsatt kommunalt eid. Arkitektkonkurransen i 1919 ble vunnet av Bredo Greve. Det majestetiske bygget regnes likevel som eksempel på overgangen  fra «kraftverkskatedralene» fra årene før og til en større nøkternhet som fulgte av dårlig kommuneøkonomi i tyveårene.

Ja, man blir høytidsstemt og sier kjære kraftselskap når man sitter på en stubbe ved Glomma i Askim og betrakter Solbergfoss kraftverk, høytidsstemt ikke bare på grunn av arkitekturen, men også ved tanken på maskineriet som går der nede. Det er de originale turbinene fra 1924, noe oppgradert, som i alle år har gått som besatt og levert strøm inn til Oslo og omegn, først til Trafostasjonen på Tøyen i Oslo, et landemerke det også, og siden, via senere trafoer, til hus og heim.

Nikolai Astrup kan vel aldri ha vært kraftverkturist, sånn som oss, når han som nestleder av Høyres programkomité har fått de andre med seg på å ville delprivatisere Statkraft, ikke bare den delen som driver utenlands, men også den norske, og utsette dette for alle de endringer mange av oss mener alltid følger med privatkapitalen. Motstanderne tar ordentlig i: «Idioti å selge evigvarende ressurser», «Katastrofal industripolitikk». Nå klippet vi bare fra en av de mange artiklene, denne signert folk i fagbevegelsen, Are Tomasgard i LO-ledelsen og Andreas Halse i Svenssonstiftelsen. Overskriften var: «Galskap å selge vannkraften.»

– Men vårt forslag går nettopp ut på å sikre arvesølvet, altså den evigvarende ressursen som de norske fossene representerer, sier forslagstilleren Astrup selv.

Annonse