12:40 - 05. august 2016

Tidlig nyhetsavgang

Nettjournalistikkens press om å være først, gjør at nyhetskriteriet ikke lenger er om noe faktisk er viktig, men om det kan bli det.

Annonse