Annonse
00:00 - 19. august 2016

Museforsøk og fugleperspektiv

Hvordan kan hjernen slukke tørsten med en gang du drikker?

Studerte tørst: Forskere i San Fransisco har fått ny innsikt i kommunikasjonen mellom munn og hjerne når vi drikker. Foto: William Gottlieb/Corbis/Getty Images
Annonse

Hjerneforskning foregår på ulike måter og følger ulike overordnede strategier. Den dominerende trenden i senere tid har handlet om «store data». Både EU og USA har satset enorme summer på store hjerneforskningsprogrammer, etter modell av Human Genome Project. På samme måte som dette prosjektet kartla hele den menneskelige arvemassen, vil man også bruke kraftige verktøy til å samle storskala datasett om hele hjernen på en gang. I stedet for å sette opp målrettede eksperimenter for å undersøke isolerte enkelthypoteser, handler disse studiene om å bygge opp komplette databaser, gå direkte til fugleperspektivet og se hvordan ting fortoner seg der oppe fra.

Store data-trenden er likevel ikke enerådende. Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser var et eksempel på hvordan et lite miljø, perifert plassert på forskningens verdenskart, kan oppnå store resultater ved å fordype seg i et smalere tema over tid og perfeksjonere sin egen metodikk for målrettet hypotesetesting. I løpet av den siste måneden har tidsskriftet Nature publisert to studier som illustrerer godt disse ulike tilnærmingene til hjerneforskningen.

 

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse