20:00 - 01. september 2016

«Jeg tror nok vi er i en brytningstid.»

Øivind Bratberg setter alltid studentene sine først. Noen ganger innebærer det kransekake.

«Bratberg-metoden»: Øivind Bratberg har fått et undervisningsopplegg oppkalt etter seg, og det hender at han frister med bakst.

Du merker det fort: Øivind Bratberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, er akkurat så trivelig som studentene skal ha det til. På hjemmesidene til UiO er treffetider oppgitt som «såfremt lyset er på». På spesielt vanskelige emner er han kjent for å bake kransekake til deltagerne. Det eneste negative man kan si om Øivind Bratberg, er visstnok at han heier på Manchester City.

Ikke minst er Bratberg den eneste i denne kåringen med et undervisningsopplegg oppkalt opp etter seg: Bratberg-metoden. Den spores tilbake til 2013, da han ledet et bacheloremne i komparativ politikk med over 300 studenter. Som sparetiltak hadde emnet ingen seminarundervisning. For å «lappe på» tok Bratberg (og professor Tor Bjørklund) grep:

De ga tilbud om egenorganiserte storseminarer, med debatter og eksamensrelevant skrivetrening. De laget podcaster av forelesningene, og Facebook-grupper for diskusjon utenom forelesningene.

Annonse