20:00 - 01. september 2016

«Jeg tror nok vi er i en brytningstid.»

Øivind Bratberg setter alltid studentene sine først. Noen ganger innebærer det kransekake.

«Bratberg-metoden»: Øivind Bratberg har fått et undervisningsopplegg oppkalt etter seg, og det hender at han frister med bakst.
Annonse