00:00 - 12. august 2016

Hvordan rive en mannsbastion

Kvinner anses som mindre kompetente ledere enn sine mannlige medsoldater. Men det finnes håp om endring.

Kvinner i strid: Norske rekrutter vurderer en kvinnelige kandidater som mindre egnet til en lederstilling i militæret enn mannlige kandidater, viser en ny studie. Her er kandidater til Forsvarets ingeniørhøgskole fra Evjemoen 2013. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

En fersk studie av Henning Finseraas og kolleger finner at norske rekrutter vurderer en fiktiv kvinnelig kandidat som mindre egnet til en lederstilling i militæret enn en mannlig kandidat – selv om beskrivelsen av de to kandidatene er helt identisk. Den kvinnelige lederkandidatens kompetanse vurderes altså som dårligere, bare fordi hun er kvinne.

Det kan høres fjernt ut i en del av verden hvor vi er stolte av likestillingen, og direkte diskriminering ses på som avleggs. Men det finnes etter hvert en rekke studier som dokumenterer at kvinner og menn vurderes ulikt. Disse studiene viser at selv om alt annet er likt, blir kvinner sett på som mindre egnet til lederstillinger, kompetansen deres blir vurdert som lavere og de blir sett på som mindre sympatiske dersom de har egenskaper som assosieres med hardtarbeidende, ambisiøse menn.

Annonse