00:00 - 26. august 2016

Freds- og selvbildebygging

Fredsdiplomati fører ikke alltid til fred, men fremmer Norges sak.

– Allerede før Norges uavhengighet i 1905 fantes det en fredstradisjon som formet norsk utenrikspolitikk. Hvor kom den fra?

– Den bygger på kombinasjonen av demokratiske ideer som kom innenfra og moderne fredsideer utenfra, særlig fra England via Danmark og Sverige. Bjørnstjerne Bjørnson spilte en viktig rolle i å bringe den internasjonale fredsbevegelsens idealer til Norge. I 1897 ble Alfred Nobels testamente kjent, og det førte til et stort engasjement og arbeid med hvordan testamentet skulle forvaltes. Stortingspresident Viggo Ullmann var blant dem som ville bygge et stort Nobel-akademi i Norge som kunne brukes til å megle i krig og kriser.

Var fredsidealet med på å fremme norsk uavhengighet?

Annonse