00:00 - 12. august 2016

Det store skiftet

Norsk forskning skal være åpent tilgjengelig for alle innen 2020, foreslår et utvalg regjeringen har satt ned.

Annonse