00:00 - 12. august 2016

Det store skiftet

Norsk forskning skal være åpent tilgjengelig for alle innen 2020, foreslår et utvalg regjeringen har satt ned.

Selv om Alexandra Elbakyan kalles «masseraner» og «farlig pirat», er prinsippet hun opererer ut fra, i ferd med å institusjonaliseres i Norge. Regjeringen har som uttalt mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige, og vil at Norge skal være et forsiktig foregangsland i arbeidet internasjonalt. 23. juni mottok Kunnskapsdepartementet en rekke forslag til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, utarbeidet av et utvalg som ble satt ned i januar i år. Et av forslagene er å støtte opp om EUs mål om fri tilgang for alle innen 2020.

– Fremtiden er åpen tilgang, sier Nina Karlstrøm, seniorrådgiver i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin og med i utvalgets sekretariat.

– Spørsmålet er hvor fort det kommer til å gå.

Annonse