20:00 - 01. september 2016

«Det er noen som synes det er ekkelt at jeg går bak og ser hva de har på skjermen.»

Inger Stensaker forsøker alltid å aktivisere studentene, selv når hun foreleser for 500 av dem samtidig.

Norsk forankring: Mens mye av faglitteraturen er engelskspråklig, trekker Inger Stensaker norske bedrifter inn i undervisningen.

– Du har fått ros for å bringe verden inn i klasserommet – eller i hvert fall næringslivet inn på Norges Handelshøyskole. Helge Lund troppet for eksempel opp i auditoriet da han var konsernsjef i Statoil. Hvordan fikk du han til å komme?

– Det var overraskende enkelt, han sa ja med en gang. Jeg tror faktisk aldri jeg har fått nei fra en toppleder – de er veldig velvillige til å komme som gjesteforelesere. Det handler bare om å være fleksibel på tidspunktet, siden de har så travle kalendre.

– Hvordan forbereder du næringslivstoppene sånn at de kommer for å snakke om noe som er relevant for kurset, og ikke bare opptrer som en kjendis i klasserommet?

Annonse