00:00 - 01. juli 2016

— Vi trenger en ny Tony Blair

Anthony Giddens, en av gigantene i samfunnsforskningen, ser ingen positive sider ved Brexit. Det viktigste nå, er å motvirke fascistisk oppblomstring i Europa.

Krisestemning: Jeg sier ikke at EUs institusjoner er tilfredsstillende, men alternativet, det våger jeg ikke engang å tenke på, sier Lord Anthony Giddens.

Read english version here.

– Hvordan forholder du deg til alt det som skjer nå, i kjølvannet av folkeavstemningen?

– Dette er en tragikomisk farse. Du vil ikke få en stort mer kaotisk situasjon.

Annonse