00:00 - 08. juli 2016

Signaleffekten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gjøre Norge enda mindre attraktivt for flyktninger med forslag om kutt i velferdsordninger.

Vil kutte: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener regjeringens nye forslag vil få flere flyktninger raskt ut i jobb. – Det er rimelig å kreve at folk skal finansiere oppholdet sitt selv, sier hun.

– Du foreslår store kutt i velferdsordninger for flyktninger i et høringsnotat som ble lagt frem denne uken. Hva er grunnlaget for forslagene?

– I dag har flyktninger en rekke særrettigheter til velferdsgoder, ved at de blir meldt inn i folketrygden fra dag én. Etter den store flyktningstrømmen vi opplevde i fjor høst, da over 30 000 flyktninger kom til Norge, bestemte Stortinget gjennom asylforliket å se på flyktningenes særrettigheter for å sikre at velferdsordningene er rettferdige og bærekraftige.

– Med ord som «flyktningfordeler» og «særrettigheter» legges det opp til at mennesker som får flyktningstatus er privilegerte. Er ikke det litt smålig å ikke ville gi folk som rømmer fra krig en trygg, ny start?

Annonse