00:00 - 29. juli 2016

Aslak Bonde om medievaner

Hver tiende nordmann unngår nyheter, mens én av to er nyhetssugne. Hvilket funn er viktigst, spør Aslak Bonde.

En av de få innenriksnyhetene tirsdag var at Mediemangfoldsutvalget publiserte en undersøkelse om nordmenns nyhetskonsum. Forskerne Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven ved Trøndelag forskning og utvikling var bedt av utvalget om å gjennomføre en spørreundersøkelse – både om befolkningens interesse for såkalte harde nyheter om politikk, økonomi og samfunnsliv, og om hvilke ulike typer medier folk bruker.

De fleste mediene laget oppslag om at én av ti er nyhetsunnvikere – de gjør praktisk talt ingenting for å holde seg orientert om harde nyheter. De fleste av dem er unge, og forskerne var selv med på å problematisere at spesielt unge kvinner virker uinteresserte i den nyhetsdekningen som antas å være viktig for formingen og vedlikeholdet av en demokratisk offentlighet.

Annonse