Annonse
00:00 - 03. juni 2016

Hva skjedde med postmodernismen?

En ny bok gir anledning til å spørre hvordan det står til med postmodernismen i dag, 20–30 år etter?

Fransk filosofi: Michel Foucaults nytenkning om galskap og fornuft ble omfavnet av postmodernistene. ILLUSTRASJON: CHRISTIAN BELGAUX (Kildefoto: Francoise Viard/Gamma-Rapho/Getty Images)
Annonse

Da jeg begynte å studere på øvre Blindern på 1990-tallet, var postmodernisme «greia» hvis du ville være en kritisk intellektuell (og det ville jeg). Så i likhet med mange i min generasjon brukte jeg mine unge år på å lese Derrida, Foucault, Baudrillard, Lyotard og Bauman.

I boken Da postmodernismen kom til Norge beskriver idéhistoriker Bjarne Riiser Gundersen hvordan postmodernismen – den viktigste intellektuelle strømningen i Norge siden marxismen på 1970-tallet – vant innpass i Norge. Et hovedpoeng er at den var en reaksjon på nettopp marxismens og sekstiåtternes – og særlig ML-ernes – hegemoni i akademia og kulturliv.

Annonse