00:00 - 17. juni 2016

Hæla i taket for eneveldet

Eneveldet i Danmark-Norge var ikke som dagens Nord-Korea.

– Endelig igjen en 500 siders avhandling som ikke er en samling av allerede publiserte artikler!

– Jeg ble litt mobbet av opponentene for lengden, men min plan var hele ­tiden å skrive en monografi.

– Det er ikke blitt diskvalifise­rende?

Annonse