Annonse
00:00 - 24. juni 2016

Å fiskeliggjøre fisken

Filosofen hoppet i havet, billedlig talt, for å se oppdrettsnæringen fra laksens side.

Annonse

– «Være laks. Være menneske.» Poetisk tittel til doktorgradsavhandling å være?

– Hehe, ja. En grunnleggende tanke, en kritikk jeg forsøker å få frem, er at det å behandle laksen som biomasse, som industrien gjør, benekter laksens liv. Det dominerende industrielle synet er alt for snevert på den fantastiske skapningen i havene og elvene våre. Det er et grunnleggende problem for industrien, som vi må ha en mer åpen og demokratisk samtale om.

– Kommer man til den samtalen ved å identifisere seg med laksen?

Annonse