00:00 - 01. juli 2016

Et gap i hukommelsen

Foto: Torbjørn Rødland, med tillatelse fra MACK

Confabulations er et psykiatrisk uttrykk for falske eller forvridde minner skapt av fantasien for å fylle gap i hukommelsen. Slik legges premisset og tittelen på Torbjørn Rødlands nye fotobok. Den norske kunstfotografen, som nå bor i Los Angeles, skriver til Morgenbladet at han er interessert i et fotografi som bearbeider virkeligheten, men at virkeligheten er lagdelt og kompleks og influert av idealbilder som er både individuelle og kulturelle samtidig. At det, med andre ord, finnes et lag av fiksjon og projeksjon. Rødland skriver videre at han er interessert i bilder hvor jeg-et oppløses fordi det er er overalt.

Confabulations bygger videre på kunstnerskapet til Rødland, og kan sees på som en oppfølger til hans forrige bok, Vanilla Partner. Boken lanseres på Tronsmo fredag 1. juli, hvor Rødland vil samtale med psykiater Finn Skårderud.

Annonse