00:00 - 03. juni 2016

Aslak Bonde: Kontrollkomité på vidvanke

Stortingets kontrollkomité er suveren. En styrke, men også en svakhet, skriver Aslak Bonde.

Aldri før har en komité i Stortinget blitt kritisert så hardt, så mye og så bredt: av næringslivs­topper, sjefen for tenketanken Agenda, Civita-jurister og ekspolitikere fra SV. Alle mener de at kontrollkomitéen gikk alt for langt i sine undersøkelser av Telenors kjennskap til korrupsjonen i Vimpelcom – teleselskapet der Telenor eier 33 prosent.

Også på Stortinget er det mange som underhånden sier seg enig i kritikken. Kontrollkomitéens oppgave er å undersøke om statsråden, i dette tilfelle næringsminister Monica Mæland, har fulgt opp ansvaret som deleier i Telenor. Mange stortingsrepresentanter – også fra flere andre partier enn Høyre og Frp – mener at komitéen har gjort et for grundig arbeid. Ved å undersøke i detalj Telenor-toppenes oppfølging av eierskapet i Vimpelcom har komitéen vært mer av en korrupsjonsetterforsker enn statsrådskontrollør.

Lederen for kontrollkomitéen, Aps Martin Kolberg, er uenig, og det har de siste ukene virket som om kritikken har egget ham til å bli enda mer sikker på egen rolle. Han har gitt inntrykk av at hans kritikere ikke er opptatt av kampen mot korrupsjon, og at det da blir enda viktigere at han og kontrollkomitéen fortsetter arbeidet med å se på statsselskapers mulige delaktighet i ulovligheter og umoral.

Annonse