00:01 - 06. mai 2016

Intet rom for tvil

Bistanden kontrolleres så strengt og grundig at den risikerer å bli dårligere.

Norge var tidlig ute med å evaluere effekten av bistand. Hva skjedde?

– Det begynte på slutten av 1970-tallet med en ny avdeling i Norad for å evaluere og støtte forskning om bistand. De som kom inn, var gjerne samfunnsvitere som hadde jobbet ute og var kritiske til det som foregikk. De mente at bistanden var styrt av givere som ville overføre løsninger herfra uten å ta høyde for konteksten ute.

Så evalueringen ble drevet frem av intern kritikk i Norad?

Annonse