11:07 - 27. mai 2016

Ilden i Elden

– Retten til å ha noe å skjule skal vi alle ha, sier advokat John Christian Elden. Han mener regjeringen, med sitt forslag om å la politiet avlese tastetrykk, lurer oss inn i overvåkningssamfunnet. 

Privatlivets forsvarer: Advokat John Christian Elden mener regjeringens forslag til nye overvåkningsmetoder gir politiet altfor lett adgang til våre privatliv. Han er særlig bekymret for bruken av overskuddsinformasjon som samles inn.

– «Morgenbladet opplyser om at denne samtalen vil bli tapet», hadde jeg nær sagt.  

– Når jeg ringer til fengselet og de sier i telefonen at samtalen kan bli tapet, sier jeg alltid «Nei, den kan ikke det, det følger av loven!» 

– Men denne samtalen blir egentlig ikke tapet. Den blir tastet. Og inntil Stortinget eventuelt godtar regjeringens forslag om å tillate data-avlesing, vil politiet måtte lese avisen.

Annonse

«Høsten 1993 så den nyslåtte sjefredaktør og aviseier Truls Lie og en liten håndfull medarbeidere den første utgaven av den gjenoppstandne kultur- og kommentaravisen Morgenbladet…»