11:07 - 27. mai 2016

Ilden i Elden

– Retten til å ha noe å skjule skal vi alle ha, sier advokat John Christian Elden. Han mener regjeringen, med sitt forslag om å la politiet avlese tastetrykk, lurer oss inn i overvåkningssamfunnet. 

Privatlivets forsvarer: Advokat John Christian Elden mener regjeringens forslag til nye overvåkningsmetoder gir politiet altfor lett adgang til våre privatliv. Han er særlig bekymret for bruken av overskuddsinformasjon som samles inn.
Annonse