00:01 - 22. april 2016

Rapport fra fracking-fronten

En studie fra USA setter ord på følelsen av å havne midt i skifergass-boomen.

Fikk tilværelsen snudd på hodet: Utvinning av skifergass – fracking – innebærer at man pumper vann og kjemikalier ned i horisontale borehull for å få skiferen til å sprekke opp. Det har fått store konsekvenser for menneskene som bor nær feltene. Bildet er fra et protestmøte i Ralston, Pennsylvania der befolkningen er sterkt berørt av boringen ved Marcellus-feltet. Foto: Robert Nickelsberg/Getty Images

Tenk deg at et oljeselskap banker på døren og forteller at huset ditt ligger over et stort gassreservoar. Boringen starter snart. Veier skal bygges og brønner bores. Det er ingen ting du kan gjøre for å stanse det, og det er ikke noe alternativ å flytte. Hvordan ville en slik nyhet påvirket deg? Ville boringen endret tilhørigheten til stedet du bor og landskapet omkring? En studie fra et skifergassområde i det østlige USA kan tyde på det.

 

Skifergass er en ukonvensjonell kilde til fossilt brennstoff. Teknologien bak kalles «fracking», og den har revolusjonert bransjen. Det er en relativt enkel teknologi: Skiferen sprekkes opp ved å pumpe vann og kjemikalier ned i horisontale borehull, og da strømmer det gass ut av skiferen.

Annonse