00:00 - 15. april 2016

Politisk ­kapitalnedsettelse

Statsminister David Cameron opplever konsekvensene av en ny innsynskultur iblandet gamle klasseskiller.

Cameron-protest: Demonstranter samlet seg utenfor regjeringskontorene i Whitehall-gaten i London etter at det sist helg ble kjent at statsminister David Cameron hadde hatt andeler i farens investeringsfond Blairmore Holdings. Fondet er registrert i Panama og har hovedkontor på Bahamas. Foto: Rob Pinney/Zuma Press/NTB Scanpix

Investeringsfondet Blairmore Holdings ble etablert i Panama i 1982 for å muliggjøre oversjøiske investeringer og for å begrense beskatning på britisk jord. Denne uken måtte David Cameron, sønnen til fondets opphavsmann, forsvare både dets juss og moral etter lekkasjen av ­Panama-dokumentene.

Statsministerens rolle i farens fond, hvor han eide andeler frem til 2010, har skapt en møteplass for to adskilte debatter. På den ene siden dreier det seg om skatteflukt og global finansakrobatikk, på den andre siden handler det om Camerons lederskap. Hva skal tilliten til en statsminister være tuftet på? Noen vil mene at politiske ledere skal være som folk flest. I så fall kommer en mann av Camerons sosiale status til kort.

Men legitimiteten til britiske statsministre har oftere handlet om moralsk integritet og kompetanse. At Cameron også her er på gyngende grunn, er av større betydning for hans posisjon overfor velgerne.

Annonse