00:00 - 15. april 2016

Kriminaliseringens kunst

Verden går fremover. Skatteflukt kriminaliseres etter lang tids press, sier OECDs hoved­arkitekt bak nye globale regler.

Slutt på hemmelighold: Myndighetene i USA avdekket i 2007 at den sveitsiske banken UBS tilbød amerikanske borgere ordninger for å unngå skatt. Fra 2018 skal sveitsiske banker automatisk sende skatterelevante opplysninger til andre land. Foto: Adrian Moser/Bloomberg via Getty Images
Annonse