00:00 - 15. april 2016

Kriminaliseringens kunst

Verden går fremover. Skatteflukt kriminaliseres etter lang tids press, sier OECDs hoved­arkitekt bak nye globale regler.

Slutt på hemmelighold: Myndighetene i USA avdekket i 2007 at den sveitsiske banken UBS tilbød amerikanske borgere ordninger for å unngå skatt. Fra 2018 skal sveitsiske banker automatisk sende skatterelevante opplysninger til andre land. Foto: Adrian Moser/Bloomberg via Getty Images

– Vi er i en overgangsperiode hvor vi ser reell forandring, et paradigmeskifte, sier Pascal Saint-Amans. Franskmannen er direktør ved Senter for skattepolitikk og administrasjon i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Hans medarbeidere har de tre siste årene gått løs på et globalt skattesystem som ble utviklet for mer enn hundre år siden, for å erstatte det med regler tilpasset en globalisert og digitalisert økonomi.

– I løpet av de åtte siste årene har vi, i samarbeid med G20-landene, hatt stor fremgang. I dag har nesten 100 land, deriblant skatteparadiser, men ikke Panama, forpliktet seg til automatisk utveksling av skatteopplysninger, sier Saint-Amans.

Saint-Amans er utdannet historiker, og studerte ved eliteskolen École Nationale d’Administration (ENA), hvor de fleste franske toppbyråkrater har gått. I ti år jobbet han med skattepolitikk i finansdepartementet i Paris, før han gikk til OECD i 2007. Han snakker med Morgenbladet på en støyende telefonlinje fra Washington i en kaffepause mellom møter på høyt nivå. Panama-skandalen har gjort ham til en av verdens mest etterspurte byråkrater.

Annonse