00:00 - 29. april 2016

En vinn-vinn-situasjon

Kommunistpartiet har mange gode grunner til å styrke velferdspolitikken, sier Kina-ekspert Kristin Dalen ved Fafo.

– For det første vil de at folk skal få det bedre. For det andre trenger de legitimiteten en mer rettferdig samfunnsorden vil gi. For det tredje kan sosialpolitikken være nøkkelen for å utvikle landets økonomi i ønsket retning.

Med det siste viser Dalen til at fraværet av en velferdsstat regnes som en av de viktigste årsakene til at kineserne har verdens høyeste sparerate.

– Folk er livredde for å bli syke. Og sparemanien fører til at innenlands forbruk er langt lavere enn det som trengs, dersom landets økonomi skal få en sterk tjenestesektor. Det spranget er de nødt til å ta for å nå det overordnede målet om et «velstandssamfunn».

Annonse