00:00 - 18. mars 2016

Menings­offiseren

Nato-utsending Robert Mood avviser at han bryter sin embedsplikt ved å delta i den offentlige debatten.

Medieyndling: «Ytringsmulighetene for ansatte i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press», skriver Fritt Ord i begrunnelsen for å gi sin pris til generalløytnant Robert Mood, som stiftelsen mener kan inspirere andre til å delta i det offentlige ordskiftet. ⇥Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

– Gratulerer med Fritt Ords pris 2016! Du får prisen fordi «du har vist stort ytringsmot i debatter om Forsvarets rolle i samfunnet». Har det krevd mot å delta? 

– Det har selvsagt vært utfordrende enkelte ganger, men de gangene jeg har deltatt har jeg følt meg trygg på at erfaringene fra et langt liv som soldat ville ha verdi i den åpne samtalen.

– Forsvaret er ikke kjent for å oppmuntre frie, offentlige meningsytringer. Hvordan tok du denne rollen?  

Annonse