00:00 - 18. mars 2016

Krigens moral

Ikke alle soldater er rettmessige mål i en krig selv om folkeretten sier det.

Du spør i avhandlingen om når det er moralsk tillatt å bruke fysisk makt for å avverge en trussel. Hva er svaret?

– Jeg skiller mellom to hovedbegrunnelser. Den ene er den skaden som uunngåelig påføres uskyldige som ledd i å avverge en trussel om enda større lidelse, for eksempel sivile tap i krig. Den andre er skaden som påføres en person som er moralsk ansvarlig for å forsøke å skade andre, for eksempel en soldat som frivillig kjemper for en urettmessig sak. Terskelen for å utøve fysisk makt i det første tilfellet er høyere enn i det andre tilfellet.

Et eksempel på det første tilfellet er at jagerfly fra Nato har lov til å skyte ned et sivilt fly hvis det kan ta livet av enda flere sivile enn de som er om bord?

Annonse